Формування заяви про допуск до участі у конкурсному відборі
для вступу на бакалавра зі скороченим строком навчання - 2020

Завантаження персональних даних з файлу

Заповнення персональних даних